Class 20 - FEI PSGClass 21 - FEI Intermediate IIClass 22 - Advanced Medium 98Class 23 - Freestyle Advanced MediumClass 24 - PE Grade I FreestyleClass 25 - PE Grade II FreestyleClass 26 - PE Grade III FreestyleClass 27 - PE Grade IV FreestyleClass 28 - PE Grade V FreestylePara Presentations